لحظه های عاشقی

 

ویژه برنامه لحظه های عاشقی که در دهه دوم ماه مبارک رمضان قبل از اذان مغرب در شبکه جهانی بیت العباس روی آنتن رفت
در این سلسله بر نامه به موضوع “فی عین” بررسی حضور انسان در عالم دنیا و اجر و ثواب عبادات وجزای دنیوی و آخروی و ذخیره سازی برای آخرت و گنج های دنیوی از لحاظ مادی و معنوی پرداخته شد
همچنین در شبهای قدر نیز به تقارن این ایام با شهادت امیرالمومنین علی علیه السلام و حکمت الهی در شب های قدر و نزول قرآن و ذخیره سازی برای آخرت و بهره گیری از این شبها اشاره و صحبت شد

قسمت ها