برنامه‌های شبکه

نقش فرزند در خانواده 1 | کافه پرسش 380

خانواده حکم یک سلول در جامعه را دارد و اگر نسبت به این سلولها بی تفاوت باشیم جامعه از بین خواهد رفت برنامه کافه پرسش فصل سوم، قسمت سیصد و هشتاد/ 380 کارشناس: دکتر علیرضا قویدل مجری : آقای علی…

ادامه مطلب

چیستی برکت در آیات و روایات 5 | کافه پرسش 379

برکت فقط در خوردن و آشامیدن و رزق و روزی مادی نیست و معنای بسیار وسیعی دارد که کارشناس محترم طی 5 جلسه این موضوع را توضیح میدهند برنامه کافه پرسش فصل سوم، قسمت سیصد و هفتاد و نهم/ 379…

ادامه مطلب

چیستی برکت در آیات و روایات 4 | کافه پرسش 378

برکت فقط در خوردن و آشامیدن و رزق و روزی مادی نیست و معنای بسیار وسیعی دارد که کارشناس محترم طی 5 جلسه این موضوع را توضیح میدهند برنامه کافه پرسش فصل سوم، قسمت سیصد و هفتاد وهشتم / 378…

ادامه مطلب

چیستی برکت در آیات و روایات 3 | کافه پرسش 377

برکت فقط در خوردن و آشامیدن و رزق و روزی مادی نیست و معنای بسیار وسیعی دارد که کارشناس محترم طی 5 جلسه این موضوع را توضیح میدهند برنامه کافه پرسش فصل سوم، قسمت سیصد و هفتاد و هفتم/ 377…

ادامه مطلب

چیستی برکت در آیات و روایات2 | کافه پرسش 376

برکت فقط در خوردن و آشامیدن و رزق و روزی مادی نیست و معنای بسیار وسیعی دارد که کارشناس محترم طی 5 جلسه این موضوع را توضیح میدهند برنامه کافه پرسش فصل سوم، قسمت سیصد و هفتاد وششم/ 376 مجری:…

ادامه مطلب

چیستی برکت در آیات و روایات 1 | کافه پرسش 375

برکت فقط در خوردن و آشامیدن و رزق و روزی مادی نیست و معنای بسیار وسیعی دارد که کارشناس محترم طی 5 جلسه این موضوع را توضیح میدهند برنامه کافه پرسش فصل سوم، قسمت سیصد و هفتاد و پنج/ 375…

ادامه مطلب

آتئیسم، جهل یا علم گرایی 10 | کافه پرسش 374

در این برنامه طی 10 جلسه تمام مسائل مربوط به این تفکر باطل مطرح میشود و جواب شبهات داده میشود. برنامه کافه پرسش فصل سوم، قسمت سیصد و هفتاد و چهارم/ 374 مجری: آقای یاوری کارشناس : حجت الاسلام و…

ادامه مطلب

آتئیسم، جهل یا علمگرایی 9 | کافه پرسش 373

در این برنامه طی 10 جلسه تمام مسائل مربوط به این تفکر باطل مطرح میشود و جواب شبهات داده میشود. برنامه کافه پرسش فصل سوم، قسمت سیصد و هفتاد و سوم/ 373 مجری: آقای یاوری کارشناس : حجت الاسلام و…

ادامه مطلب

آتئیسم، جهل یا علمگرایی 8 | کافه پرسش 372

در این برنامه طی 10 جلسه تمام مسائل مربوط به این تفکر باطل مطرح میشود و جواب شبهات داده میشود. کافه پرسش فصل سوم، قسمت سیصد و هفتاد و دو/ 372 مجری: آقای یاوری کارشناس : حجت الاسلام و المسلمین…

ادامه مطلب

آتئیسم، جهل یا علمگرایی 7 | کافه پرسش 371

در این برنامه طی 10 جلسه تمام مسائل مربوط به این تفکر باطل مطرح میشود و جواب شبهات داده میشود. برنامه کافه پرسش فصل سوم، قسمت سیصد و هفتاد و یکم/ 371 مجری: آقای یاوری کارشناس : حجت الاسلام و…

ادامه مطلب