قصه خوبان

 

برنامه ای بامحوریت موضوعات و نکته های دعاهای روز های ماه مبارک رمضان همراه با بیان چند قصه و عبرت آموزی به سیر و پیشرفت عبودیت در ماه مبارک رمضان می پردازد این برنامه شبهای ماه مبارک پخش میگردد و با روایتگری آقای سید حسنین موسوی ارائه میشود

قسمت ها