دخیل

برنامه دخیل با هدف ارتباط قلبی و لسانی و تبیین و فرهنگ سازی موضوع وقف در امور فرهنگی و ترغیب بینندگان به ارتباط با موالیان عظام علیهم السلام و ترویج فرهنگ عریضه نویسی در قالب پیامک با محوریت مجری و کارشناس تلفنی شبهای جمعه به روی آنتن می رود.

قسمت ها

    برنامه دخیل ویژه اعیاد شعبانیه – 1401

    قسمت ها

      برنامه دخیل ویژه اعیاد شعبانیه – 1400