حمایت مالی

شما همیار عزیز می توانید با وارد کردن مشخصات،شماره تلفن خود و مبلغ قابل پرداخت برای حمایت شبکه جهانی بیت العباس علیه السلام جزو همیاران شبکه جهانی بیت العباس علیه السلام باشید

لینک همیاری مالی از طیق در گاه پرداخت بانک های ایران

برای همیاری از طریق تلفن همراه و با استفاده از کد ussd میتوانید کلیک کنید

طومار درخواست بازگشایی مسیر اربعین