راه های همیاری

ارسال عبارت "لبیک یا عباس" به واتساپ و تلگرام:

9647831399900+

ارسال عبارت "لبیک یا عباس" به پیامگیر بین الملل:

156260001333+

پیامک داخل ایران

١٠٠٠٣١٣١٣٣

شماره جهت کارت به کارت در ایران

5892101039079666

بانك سپه بنام حسین فهد