زیارت نیابتی

با نوشتن نام خود در فرم و ارسال کردن برای ما اسم شما در همین شب جمعه در کربلای معلی برده میشود به عنوان زیارت نیابتی

زیارت نیابتی

  • نام کسی که می خواهد در این طرح شرکت کند